خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

بیان مثبتبازگشت به نکته های جالب
ثبت شده در تاریخ 22-دی-1392 -- تعداد بازدید : 1935 بار


بیان مثبت


کلمات ما بر نوع احساسات و افکار ما تأثیر میگذارند.

افکار ما بر نوع بیان و احساس ما تأثیر میگذارندو احساسات ما نیز به نوبه خود برنوع بیان و افکار ما مؤثرند.

بنابراین ، این سه تشکیل مثلثی می دهند که رئوس آن دو به دو در ارتباط متقابل هستند .

وقتی احساس بدی داشته باشیم تغییر کلام به مراتب آسانتر از تغییر نوع تفکر یا احساس ماست .

آسانترین راه آنست که با کنترل حرفهای خود یک شروع تازه داشته باشیم .

بطور خلاصه بیان مثبت ما ، تاثیری عمیق بر افکار و احساسات ما به جای میگذارد و آنوقت است

که دیگر این مثلث متقابل شکسته شده و ما مستعد احساسات بهتر میشویم


.
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا