خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

دعاهای هنگام تخلیبازگشت به دعا
ثبت شده در تاریخ 17-بهمن-1392 -- تعداد بازدید : 4443 بار

بسم الله الرحمن الرحیماداب بیت الخلاء


چون خواستی متوجه نماز شوی و حاجت داری برفتن به بیت الخلاء پس ابتدا کن به آن به آداب بیت الخلاء و آداب بیت الخلاء بسیار است و جمله ی آن بطور اختصار آنست که مقدّم داری در وقت داخل شدن پای چپ را و می گویی :


بسم اللهِ و باللهِ اعوذُ باللهِ منَ الرِجسِ النَّجسِ الخبیثِ المُخبِثِ الشّیطانِ الرجیمِ


و چون کفش کردی  بسم الله  می گویی و واجب است در این حال بلکه در تمام حالات مستور کردن عورت از ناظر محترم و حرام است در این حال رو به قبله و پشت به قبله نشستن و مستحب است آنکه بگویی در حال قضاء حاجت


اللهم اَطعِمنی طَیباً فی عافِیَةٍ وَ اَخرِجهُ مِنّی خَبیثاً فی عافِیَةٍ


و وقتی که نظرت افتاد بر آنچه از تو دفع شده می گویی


اللّهمَ ارزُقنی الحلالَ وَ جَنِّبی الحرامِ


و چون خواستی استنجاء کنی اول استبراء میکنی پس دعا رویت آب را می خوانی :


الحمدُ لِلهِ الّذی جَعَلَ الماءِ طَهوراً ولَم یَجعَلَهُ نَجِساً


و در وقت استبخاء می گویی


الّلهمَّ حَصِّن فَرجی وَ اَعِفَّهُ وَاستُرعَورَتی و حَرِّمنی علی النّار


و چون از جای خود برخاستی دست راست را بر شکم می کشی و می گویی


الحمدُ لِلهِ الَّذی اَماطَ عَنِّی الاذی و هَنّانی طَعامی و شَرابی  وَ عافانی مِنَ البَلوی


پس بیروی می آیی و مقدم می داری پای راست را بر پای چپ و این دعا را می خوانی


الحمدُ لِلهِ الَّذی عَرَّفَنی لَذَّتَهُ و اَبقی فی جَسدی قُوَّتَهُ وَ اَخرَجَ عَنّی اَذاهُ یا لها نِعمَةً ! یا لها نِعمَةً ! یا لها نِعمَةً ! لا یَقدِرُ القادِرونَ قَدرها .بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا