خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

حق مومن بر مومنبازگشت به امام صادق علیه السلام
ثبت شده در تاریخ 15-اسفند-1392 -- تعداد بازدید : 1985 بار

امام صادق علیه السلام فرمودند :
مسلمان برادر مسلمان است ، به او ستم نکند و اورا واننهد ( و غیبت او نکند و به او خیانت نورزد و از او دریغ ندارد )

ربعی ( که راوی از فضیل بن یسار است ) گوید : مردی از هم مذهبان ما در مدینه از من پرسید ، تو خود شنیدی که فضیل ابن یسار این را می گفت ؟ به او گفتم : من خود شنیدم که امام صادق علیه السلام می فرمود :

مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نکند و او را گول نزند و او را واننهد و غیبت او را نکند و به او خیانت نورزد و از او دریغ ندارد .منبع : اصول کافی جلد چهار صفحه 495

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا