خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

هیچ کس به من نگفت 3بازگشت به انتظار
ثبت شده در تاریخ 10-اردیبهشت-1393 -- تعداد بازدید : 3210 بار


هیچ کس به من نگفت :


که رمز دیدار شما ، پاکی و دوری از گناه است ...

به ما نگفتند که در دیدار علی بن مهزیار اهوازی که بیست سال به انتظار ایساتد تا شما را ملاقات کند به او فرمودی که علت دوری شما از ما ، چند گناهی بود که انجام می دادی .

و فرمودی که علت در پشت پرده بودن ما ، اعمال بد شما شیعیان است و اگر شما پیمان پاکی که با امامان خود بسته بودید را فراموش نمی کردید ، پرده ها کنار می رفت .

کاش به ما گفته بودند که چشم پاک ، سزاوار سیمای پاک است نه چشمی که به هر کس و ناکس نگاهی انداخته و زلف پریشان دیگران را خیره شده ، کجا این چشم می تواند خال مشکین صورت شما را مشاهده کند ؟!؟

مگر اینکه باران اشک ، آن آلودگی ها را شستشو دهد و به کنترل در آورد چشمی را ، که وظیفه اش کرنش است در هنگام روبرو شدن با نا محرم .

به ما نگفتند که  سید بن طاووس و شیخ مفید و سید مهدی بحر العلوم – که به دیدارت نائل شدند – اهل گناه نبودند ، یعنی ما هم باید این چنین باشیم .

کاش می دانستم که هر گناه ، فاصله را دورتر می کند و هر ترک گناهی ، قدمی است برای رسیدن به رضایت شما .

کاش می دانستم که باید مایه زینت شما باشم نه باعث شرمساری .

 

                    گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم                  گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم

 

منبع : کتاب هیچ کس به من نگفت .. ( حسن محمودی )

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا