خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

هیچ کس به من نگفت 5بازگشت به انتظار
ثبت شده در تاریخ 14-اردیبهشت-1393 -- تعداد بازدید : 2963 بار

 هیچ کس به من نگفت :

که رابطه ی شما با ما ، رابطه پدر و فرزندی است . شما چون پدری مهربان و دلسوز در فکر آسایش و راحتی ما و پناهگاه همۀ مردم در لحظات خطر هستید ، اگر محبت پدرانه شما نبود هیچکس به عنوان پناه به سراغ شما نمی آمد . اما از این صمیمیت برای ما در آن دورانی که دنبال پناه بودیم ، چیزی نگفتند .

اکنون دریافته ام که تا حال ، فرزند خوبی برای این پدر بزرگوار نبوده ام و اینک دنبال راه چاره و جبران گذشته ام .

چقدر دیر فهمیدم که پدر معنویم از دست گناهان فرزندش ، غمناک می شده و برای او استغفار می کرده ، ای کاش می توانستم غمی از غمهایش بکاهم و لبخند رضایت را برلبان مبارکش بنشانم . ای کاش می توانستم غمی از غمهایش بکاهم و لبخند رضایت را برلبان مبارکش بنشانم . ای کاش می دانستم که از همان لحظه ی به تکلیف رسیدنم . منتظر من هستی تا با تو آشنا شوم و با شما آشتی کنم تا دستم را بگیری و به آسمانها ببری تامرا به خدابرسانی و از شیطان نجاتم دهی و از این آشنایی ، به سعادت خود نزدیک تر شوم .

 

منبع : کتاب هیچ کس به من نگفت .. ( حسن محمودی )

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا