خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

پیگیری و استواری درعملبازگشت به امام محمد باقر علیه السلام
ثبت شده در تاریخ 24-بهمن-1392 -- تعداد بازدید : 1876 بار
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند:


پیگیری و استواری درعمل :

محبوبترین عمل نزدخداوندعزوجل آن عمل است که بنده ای آنرا ادامه دهد گرچه کم باشد.

چیزی نزد خدا عزوجل محبوب تر نیست ازعملی که ادامه داده شود و گرچه اندک باشد.

من دوست دارم که بر پروردگار درآیم و کردارم استوار باشد.منبع اصول کافی جلد 4
صفحه 251
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا