خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

درباره حقبازگشت به دانستنی های قرآنی
ثبت شده در تاریخ 29-خرداد-1392 -- تعداد بازدید : 1399 بار
درباره حق

 
اصل حق به معنی مطابقت و موافقت است .
سوره انفال آیه 7 می فرماید : حق آن است که شی در موقع خود واقع شود .
پس معنای حق مطابقت و وقوع شی در محل خویش است و آن در تمام مصادیق قابل تطبیق است مثلا در آیه (نحل : 36 ) مراد آن است که ضلالت در موقع خود واقع شد و گمراهی مطابق وضع آنها گردید و اگر بگوئیم ضلالت بر آنها حتمی و ثابت شد باز درست است .

- هر کاری یا حرفی که رضای خدا در آن نظر گرفته بشود حق است .
- حق یعنی باید که در مقابل باطل به معنی نباید بکار می رود .
 - حق وجود داشتن – در جای خود بودن – ارزشمند بودن

حق (جمع : حقوق ) واژه است که در معنای راست و درست و همچنین در معنی آن چه فرد یا پدیدهای سزاواری آن را دارد بکار می رود حق همچنین در زبان های شرقی اصطلاحا بعنوان یک از نامهای خدا هم هست .
و نیز حق در جامعه به سزاواری ها هم جایگاههای مختلف دارد .
حق الشرب – حق رای – حق الناس – حق العبور – حق التالیف
 

 
- حق به معنای صدق خیر و حکم مطابقت آن واقع .
- حق به معنای ثابت در نفس الامر و هر آنچه یقینا ثبوت دارد و واقع شده است یا واقع خواهد شد .
- حق به معنای در ستی و مشروعیت و معقولیت است وآنچه مطابق با مقتضای حکمت است .
- حق به معنای امتیاز یا نصیبی است که برای کسی در نظر گرفته شده است که دیگران موظف به رعایت آن هستند .
- وریشه لغوی حق به معنای ثبوت است .
                             نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
                                    به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
                                                                                                                    ((حافظ ))
 
             
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا