خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

ما از قرآن دور ماندیم ای دریغبازگشت به شعر های قرآنی
ثبت شده در تاریخ 08-تیر-1392 -- تعداد بازدید : 1444 بار
ما از قران دور ماندیم ای دریغ
 
چیست قرآن ؟ گفته پروردگار معجز پیغمبر والاتبار .
چیست قرآن ؟ زمزم جوشان عشق رمز هستی راز خلقت جان عشق .
چیست قرآن ؟ آفتاب زندگی ، دفتر اندیشه پایندگی .
چیست قرآن ؟ مشعل راه نجات .
چیست قرآن ؟ چشمه آب حیات ، رهنمای متقین است این کتاب مونس اهل یقین است این کتاب از راستی دم میزند بانگ حق جویی در عالم میزند می نماید را خیر از راه شر ، چون بود روشنگر راه بشر سینه ها را پر ز ایمان می کند ، گوهر دل را درخشان می کند رهنمون سازد به راه مستقیم راه پاکان راه مردان سلیم تا که راه از چاه گردد آشکار نکته ها گوید به ما پروردگار می دهد از سعی و کوشش این ندا (لیس الانسان الاعاسعی ) ما زقرآن دور ماندیم ای دریغ بی سبب مهجور ماندیم ای دریغ حکم آنرا پشت سر انداختیم ، بر هوای نفس خود پرداختیم زینت هر خانه و کاشانه شد . سوره (یاسین و الرحمن و نور ) نقل قبرستان شد و اهل قبور آن که هیچش بهره از قرآن نبود ،بر مزارش خواندن قرآن چه سود ؟ تا د وباره به دین پیدا کنیم . شیوه اهل یقین پیدا کنیم گفت پیغمبر به آوای بلند ،مسلمین را این سخن از روی پند عترت و قرآن دو نقل فرمودند . چون که این دو یاور یکدیگرند . با دو بال عترت و قرآن شود ، مرغ دل با بوی حق پران شود ، زینت قرآن بود صوت حسن ،تا نشیند بردل پیرمرد و زن لیک کافی نیست تنها  خواندنش تو من معنی بیاید راندنش ،حق قرآن در عمل کوشیدن است جامعه تقوا به تن پوشیدن است .                   


بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا