خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

سلوک قرآنیبازگشت به دانستنی های قرآنی
ثبت شده در تاریخ 23-تیر-1392 -- تعداد بازدید : 1577 بار
«سلوک قرآنی»
 
عشق برتر :
درست گفته اند که ارزش انسان به معشوق اوست ( آن ارزی که می ورزی) و هرچه محبوب، برتر باشد، عشق هم برتر است و عاشق هم ارزشمند تر.
کشش فطری انسان به سوی محبوب، طبیعی است، ولی باید در گزینش محبوب دقیق بود، تا بدلی به جای اصلی و گذار به جای پایدار، در دل خانه نسازد. قـــرآن، میکوشـــد که جهت گیری عشق ها  ارادت ها و موّدت ها ، به سمت وی متعالی باشد. محبوب برتر، خداست و سوی عشق برتر، عشق به خداوند. (الذین امنوا اشد حباً لله)1 شدیدتریت وگدازان ترین عشق اهل ایمان نسبت به معشوق ازلی، یعنی خدای متعال است.
محک عشق الهی، گزیدن خواست و اراده و فرمان او بر تمنیات نفس و خواهشهای دل است. بر سر دو راهی حبّ خدا و غیرخدا، مؤمن کسی است که خدا را برمیگزنید. به تعبیر قرآن، اگر پدران، فرزندان، همسران، خویشاوندان، کسب و کار و تجارت، خانه و اموال، نزد انسان محبوبتر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا باشد، باید منتظر فرمان الهی (وقهر غضب او) بود: (قل ان کان آباؤکم)2 راستی، عاشق کیست و عاشق نما کدام است؟ عشق برتر نسبت به خدا اگر دو دل باشد، خواب و قرار از بنده میرباید و او را سجاده نشین شبهای تهجّد و نیایش میسازد. در حدیثی قدسی خطاب به حضرت موسای کلیم آمده است: «هرکس که گمان میکند محبت مرا در دل دارد، ولی شبها تا صبح میخوابد، دروغ میگوید. مگر نه اینکه هر دوستی، خلوت با دوستش را میخواهد؟» وقتی کاه جان، مجذوب کهربای جانان شد، آنگاه خدا را میبیند، نه خودرا و رضای اور را میجوید، نه خویش را. این اوج خدا جویی در اخلاق قرآنی و نهایت خدا محوری در سلوک معنوی است.
وقتی خدا محبوب دل شد، هرچه هم که خدایی باشد، محبوب انسان میگردد و انسان خدا دوست، عاشق ایمان و مؤمن میشود و این عطیّه ای الهی است که محبت ایمـــــــان را در دل می افکند و آن را در نظرش زیبا جلوه میدهد: «ولکن الله حبّب الیکم الایمان و زیّنه فی قلوبکم»3
 محبتی باشکوه است که دو جانبه باشد (چه خوش بی ، مهربانی هر دو سر بی)
خداوند در قرآن از کسانی به عظمت و نیکی یاد میکند که نسبت به خدا عاشـــق و معشوق اند، هم خدا را دوست دارند. هم خدا دوستشان دارد «یحبهم و یحبونه»4 
این اوج عشق متقابل میان خالق و مخلوق است و رسیدن به این مقام، شدنی است، وگرنه خداوند مطرح نمیکرد و نمی ستود.
باید خدا محور بود تا بت نفس قدرت نیابد و شیطانک هایی چون خودخواهی نفس اماره تمنیات شیطانی در کعبه دل حضور پیدا نکند و این حریم کبریایی را بیالاید.
وبالاخره، برترین و بالاترین عشقمان به کیست و به چیست؟
ارزش ما همان قدر است.
 
 
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1. بقره آیه 165    2- توبه آیه 24     3- حجرات آیه 7     4- مائده آیه 54
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا