خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

اخلاصبازگشت به دانستنی های قرآنی
ثبت شده در تاریخ 05-مرداد-1392 -- تعداد بازدید : 1615 بار
اخلاص
 
          از « اخلاص» میتوان به عنوان یک گوهر کمیاب و نفیس یاد کرد.
 در بازار عمل نیز، خداوند مشتری عملهای خالص و نیتهای پاک و بی شائبه است. هم در اساس دینداری باید مخلص بود. (مخلص له الدین)، هم در انجام برنامه های دینی و وظایف عبادی باید گوهر اخلاص را داشت و از آن حفاظت کرد، هم در کارهای خدماتی و صدقات وانفاق مالی و دستگیری از بیچارگان باید اخلاص داشت، هم تحصیل علم را به زیور اخلاص آراست.

          انساهای وارسته، روح بلندی دارند و جز برای (تقرب به خدا) و کسب «رضای حق» کار نمیکنند و نظر مردم و تشویق دیگران در کارشان تأثیر چندانی ندارد و جزء انگیزه خلوص، آنان را به انجام کارهای نیک وا نمیدارد.

          انفاق خالصانه ای که حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا(ع) داشته و سه روز افطار خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند. و از این کار هدفی جز رضای خدا نداشتند «انکما نطعمکم لوجه الله»1 و از آنان چشمداشت تقدیر و تشکر و مزدی نداشتند، ستایش خدا را برانگیخت و یک سوره به نامه «هل اتی» در فضیلت این ایثار و اخلاص و ستایش از انفاق الهی آنان نازل فرمود.

          انفاق کردن و آلوده نساختن آن به «منت» آموزه دیگری قران کریم است که از کسانی ستایش میکند که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند و در پس آن منت نمی نهند و با منت نهادن و به رخ کشیدن، موجب آزار دریافت کننده کمک مالی نمیشوند.2

          جلوه دیگر اخلاص، در پرستش و عبادت است. مخلصان در عبادت، از تظاهر مردم فریبی و ریا دورند. ریا همچون موریانه ای اعمال صالح و عبادت را میخورد و چیزی از آنها باقی نمیگذارد. در روایات، از ریا به عنوان « شرک خفی» یاد شده است.

          خداوند هم کارهایی را که خالص برای او نباشند، نمیپذیرد و قبول طاعات، در سایه خلوص و انگیزه ها و نیت های یکدست و خدایی است.

          چه بسیار است کالاهای ریایی در بازار عمل و چه اندک و کتاب است و کارهای خالص! آنچه از خود عبادت و عمل دشوارتر است، تصفیه عمل از هرگونه شائبه غیرالهی و ریاکاری است. در قیامت این سئوال از سوی حضرت حق، از بندگان خواهد شد که: « من تو را بودم، تو که را بودی؟» و این سئوال از همان خلوص در عبادت و اطاعت است.

          از معیارهای اخلاص آن است که انسان دوست نداشته باشد دیگران او را به خاطر کارهای نیکی که میکند، ستایش و تعریف کنند.

          به تعبیر روایات، رد پای «ریا» ظریف تر از اثر پای موچه بر سنگی سخت در شبی تاریک است. اینجاست که باید دانست اخلاص، گوهری کمیاب و نفیس است. مخلصان هم از بندگان ویژه در دستگاه پروردگار و بارگاه قدسی اویند و شیطان بر همه مسلط میشود، مگر بر بندگان مخلص خداوند : «الا عبادک منهم المخلصین»3

          پاسدار گوهر اخلاص باشیم و عرضه کننده «عمل خالص» در بازار آخرت گردیم.

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. دهر آیه 9                                   2- بقره آیه 269                                           3- حجر آیه 40
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا