خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

تحریف ناپذیری قرآنبازگشت به دانستنی های قرآنی
ثبت شده در تاریخ 05-مرداد-1392 -- تعداد بازدید : 1660 بار
تحریف ناپذیری قرآن
 
          هرچند اعتقاد ضروری و قطعی همه مسلمانان آن است که قرآن موجود در دست ما همان متن نازل شده بر حضرت محمد(ص) پیامبر خاتم است که بی هیچ آسیبی مصون مانده و محتوی کامل پیام خداوند متعال است، لیکن رفع ابهامات و شبهایی که از سوی دوستان نادان و دشمنان آگاه ـ پیرامون تحریف قرآن ـ پای در میان نهاده، امری اجتناب ناپذیر است.

          واژه تحریف از ریشة «حرف» از حاشیه و مرز یک چیز گرفته شده است و در لغت به معنای گرداندن، دگرگون ساختن و منحرف نمودن است، کلمه یاد شده به همان معنای لغوی در قرآن بکار رفته است (حج/11).

          چهار نوبت کاربرد مشتقات تحریف در قرآن کریم، همه در همین مفهوم لغوی، یعنی دگرگون ساختن معنای مورد نظر گوینده، انحصار یافته است که شیوه ناخرسند عاملان داخل کتاب و سنت مرسوم ایشان بوده و نکوهیده شده است.

          تحریف ، بر دو گونه است : الف ـ تحریف معنوی، یعنی تفسیر قرآن بدون استناد به مبانی و اصول فهم آن، و یا تفسیر براساس رأی شخصی و انگیزه درونی خود که غالباً از طریق فرقه های گوناگون کلامی، متصوفان، عالمان دربال حکومتهای ستمکار و دل مریضان وصاحبان افکار التقاطی رخ داده است. که از موضوع بحث ما خارج است. لفظی، که خود دارای اقسامی است:
  1. تحریف به افزایش : این قسم را کسی مدعی نشده است، جز گروهی از خوارج یعنی عجارده که سوره یوسف را حاکی از داستانی عاشقانه و دور از شأن وحی دانسته اند.
  2. تحریف به کاهش : محل اختلافات، بیشتر همین قسم است که آیا کلمه، جمله، آیه و یا سوره ای از قرآن نازل بر رسول خدا ساقط شده است یا نه؟ عقیده رسمی و تردید نابردار همه فرق اسلامی آن است که قرآن موجود همان است که بر پیامبر اکرم (ص) نازل گردید و و هیچگونه کاهشی در آن رخ نداده است.
دلایل تحریف ناپذیری قرآن را میتوان سه دسته عقلی، نقلی و تاریخی تقسیم نمود.
  1. دلایل عقلی :
برهان حکمت؛ این پیش فرض مقبول همه موحدان است که خدای متعال تمام موجودات هستی و از جمله انسان را برای هدفی حکیمانه، یعنی دستیابی به کمال آفریده است. از طرفی کمال انسان در پرتو «اختیار» و «آگاهی» تحقق می یابد، و از سوی دیگر، سرمایه های علمی درونی وجود بشر برای دستیابی به آن هدف نهایی کافی و وافی نیست. در نتیجه نیازمند رهنمود ویژه ای به نام «وحی» میباشد، و اگر این راه معرفتی در پیش روی وی گشوده نگردد، غرض الهی تحقق نمی یابد. و این خلاف حکمت پروردگار است. اگر قرآن که پایان همه کتب آسمانی وقانون اساسی همه بنای بشر تا روز رستاخیز است، از گزند حوادث مصون نماند و تدابیر لازم برای صیانت این متن از دستبرد شیاطین صورت نگیرد، لازمه اش آن است که جامعه بشری از پیام وحی الهی محروم گردد. این امر بر خلاف حکمت آفرینش و سنت ارسال رسل و انزال کتب است.
  1. دلایل نقلی :
الف؛ گواهی قرآن : 1- انا نحن نزلنا الذکر و اناله لحافظون. همانا ما قرآن را نازل کردیم و ما نیز خود حافظ آن هستیم . 2- آیه دیگری که با صراحت بیشتری سلامت قرآن را از هر گزندی مطرح میسازد آیه عزت است: انه الکتاب عزیر لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. در آیه «ذکر» مسأله  محافظت و نگاهبانی خدایی مورد اشاره بود، ولی در این آیه سخن از نفوذناپذیری خود متن قرآن است. البته حاصل دو آیه آن است که صیانت قرآن هم از بیرون به دلیل نگاهبانی الهی و هم از درون به لحاظ رخنه ناپذیری، تضمین شده است.

ب؛ گواهی و تأیید امامان معصوم (ع) : هریک از پیشوایان الهی به تصریح یا تلویح و تقدیر همین متن ارجمند را به عنوان قرآن نازل بر رسول اکرم شناخته و مردم را به استفاده از آن ترغیب نموده اند و زدودن تحریفات قرار داده بود و بی هیچ واهمه ای آنچه را حق میدانست اظهار و عمل میکرد، هرگز سخنی در زمینه تحریف آقرآن درمیان نیاورد. آن امام همام حتی پیشنهاد برخی افراد در زمینه اصلاح پاره ای اغلاط املایی در مصاحف عثمانی را به شدت نفی و از طرف دیگر حدیث متواتر ثقلین مروی از طرف فریقین، گواه روشن بر تحریف نایابی قرآن است. چرا که پذیرش تحریف، مستلزم عدم اعتبار کتاب و سقوط حجت آن است. در حدیث یاد شده تمسک به کتاب خدا لازمه هدایت یابی شمرده شده است. افزون بر آنکه عدم حجت خدا یعنی ثقل اکبر، زمینه بهره گیری از ثقل اصغر و سنت را نیز مسدود می نماید که اعتبار خویش را از متن وحی قرآنی میگیرد: انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، ما ان تمسکنم بهما لن تصلوا بعدی ابداً.

ج؛  گواهی تاریخ بر تواتر نص قرآن: متن قرآن دارای سندی بسیار ارزنده و استوار است که زمینه هرگونه تردید افکنی را منتفی میسازد. این مکتوب الهی که مهیمن بر همه کتب آسمانی و اساس قانونی و قانون اساسی مسلمانان هدایت جوست، از همـــان آغاز نزول با جان مسلمانان درآمیخت. سوره ها و آیات. بلکه واژگان و حروف آن ابزار و لوح دلها ثبت و ضبط گردید و بهطور متواتر میان تمام مسلمانان دست به دست گشت و هرچه بر عمر زمینی این نامه هدایت، گذشت، جایگاه رفیع آن در دلها افزایش یافت، همانطور که بسیاری از اعلای شیعه از عصر ائمه(ع) تا به امروز همین معنا را ترویج و مورد تأکید قرارد داده اند.


بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا