خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

«شاکران، اهل معرفت و بصیرتند»بازگشت به دانستنی های قرآنی
ثبت شده در تاریخ 13-مرداد-1392 -- تعداد بازدید : 1531 بار
«شاکران، اهل معرفت و بصیرتند»
 
          تا کسی نعمت را نشناسد، به حالت شکر نمی رسد.
          پس باید داشته ها را با نداشته ها سنجید و برخورداری ها را با نداشته ها مقایسه کرد و به نعمت آگاه شد و آن را سپاس گفت.

          توجه دادن به نعمت ها که در سراسر قرآن مشهود است. برای ایجاد همین حالت سپاس در بندگان است. سوره الرحمن، سراسر توصیف نعمت ها خدا در دنیا و آخرت است، تا بنده را به شکر و سپاس فرا خواند و با تعبیر مکرر« فبای الاء ربکما تکذبان»، از انسان اقرار و اعتراف می گیرد که هیچ یک از این نعمت ها، قابل انکار و چشم پوشی و کتمان نیست.

          تصریح قرآن به اینکه مواهب الهی بی شمار است، عجز انسان را از سپاس آن عطــــــایا می رساند: (و ان تعدو نعمه الله لا تحصوها)1 وقتی نعمت بی شمارباشد، شکر بی انتها هــــــم می طلبد، پس شکرانه نعمت های خدا از توان و طاقت بشر بیرون است. به قول سعدی:

                    از دست و زبان که برآید                       کز عهده شُکرش به درآید
          توصیه قرآن این است که پیوسته از نعمت ها یاد کنیم، چرا که یاد کرد نعمت، غفلت را می زداید و انسان را در مقابل صاحب نعمت بشکرانه وا می دارد.

« و اما بنعمه ربک فحدث»2 یادآور نعمت پروردگارت باش
.
«اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم»3 نعمت هایی را که به شما ارزانی کردم یاد کنید.

          یکی از کلید های گشایش باب شکر توجه به برتری ها و برخورداری هاست و این هم به مواهب مادی محدود نمی شود.

          تندرستی، جوانی، عقل، مسلمانی، امنیت، فراغت، حافظه، محبت اهل بیت، ترک گناه، ذوق، هنری، گویایی، زبان، محبوبیت اجتماعی، زیبایی، برخورداری از پدر و مادر خوب، داشتم معلم شایسته و دوستان پاک و همه و همه از نعمت های الهی اند که شکرانه می طلبد.

          ثمره شکر هم به خود انسان بر می گردد و قرآن می فرماید؟ هر کسی سپاسگزاری کند، به سود خودش شکر کرده است.4

          از سنّت های الهی که قرآن بر آن تأکید دارد، این است که شکر، نعمت را می افزاید و زمان برخوردار از آن را بیشتر می کند و کفران نعمت و ناسپاسی موجب از دست رفتــــــن آن می شود. این آیه مشهور را اغلب آشنایان با قرآن حفظ اند که : لئن شکرتم لازیدنکم5، اگر شکرگزار باشید، خواهم افزود.

           شکر نعمت، نعمتت افزون کند                        کفر نعمت از کفت بیرون کند

          دل وقتی متوجه نعمت ها شد، زبان به شکر و ثنا گشوده می شود و نعمت ها اگر شناخته شد، شناخته و لینعمت، حالت سپاس در پیشگاه او را پدید می آورد.

          از بهترین راه های ایجاد محبت خدا هم یاد کردن و تذکر عطایا و نعمت های اوست که بیش از حدّ استحقاق به ما عطا کرده است و ما مدیون پروردگار رحیم و همیشه وامدار اوییم.

          برای شکرانه نعمت هم باید از خود خدا توفیق خواست که بی مدد او از عهده سپاس کوچکترین نعمتش هم بر نخواهیم آمد، چه شکر قلبی، چه زبانی و چه عملی.

          شاکران ، اهل معرفت و بصیرتند، پس با معرفت بودن خود را با شکر نشان دهیم.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. ابراهیم آیه 34و نحل آیه 18                            2- ضحی، آیه 11                         3- بقره آیه 40، 47، 122                              
4- نمل آیه 4                                                      5- ابراهیم آیه 7
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا