خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

بندگان ویژه خدابازگشت به دانستنی های قرآنی
ثبت شده در تاریخ 12-مهر-1392 -- تعداد بازدید : 1654 بار
 
          شیوه تربیتی قرآن، ارائه الگو و معرفی اسوه هاست.
          اسوه های قرآنی، گاهی به صورت معرفی اشخاص حقیقی و واقعی است و با نام و مشخصات، از آنان یاد شده است، گاهی عنوان های کلّی و صفات عمومی است که حق جویان و خودسازان و کمال طلبان باید بکوشند خود را در زمره آن گروه جا دهند.

          عبادالرحمان یکی از اینگونه عناوین عام است، یعنی بندگان خدای مهربان.

          قرآن برای این بندگان اوصافی برمی شمارد که عمدتاً ویژگیهای اخلاقی اجتماعی و سلوک با مردم و حالات درونی و منش های متعالی انسانی آنان را نشان می دهد. با آنکه همه مردم بندگان خدایند این عبادالرحمان کیانند؟ در سوره فرقان از آیه 63 تا 76 ویژگیهای آنان آمده است:

«وعبادالرحمان الذین یمشون علی الارض هونا». بندگان خاص خدا آنانند که: روی زمین، با تواضع و فروتنی راه می روند.

          هرگاه جاهلان، آنان را جاهلانه مورد خطاب قرار دهند، پاسخشان سلام است. شب هایشان به سجود و قیام در پیشگاه الهی سپری می شود.
          از خداوند، نجات از عذاب خوارکننده دوزخ را می طلبند.
          هنگام، انفاق، اعتدال و میانه روی دارند، نه اهل اسرافند نه اهل بخل. جز خدای یکتا، دیگری را نمی خوانند، از قتل نفس و روابط نامشروع جنسی پرهیز دارند.

          هرگز شهادت دروغ نمی دهنــــد. در برخورد یا لغو بیهودگی، کریمانه و بزرگوارانه از آن می گذرند.

          هرگاه آیات الهی به یادشان آورده می شود، بی تفاوت. و کر و کور بر آنها نمی گذرند. از خدا می خواهند که همسران وفرزندانشان، در پاکی و درستکاری نور چشم آنان باشند.

          پیشوایی و الگو شدن برای پرهیزگاران را از خداوند مسألت می کنند.

          اینها و تیرگیهای عبادالرحمان و بندگان خاص الهی است، پاک و منزّه و خود ساخته و تربیت شده، با خواسته هایی ارجمند و همتهایی عالی و روح هایی بزرگ، نتیجه و فرجام کار و حیاتش هم غرفه های بهشتی و برخورداری از تحیت و سلام و درود خدا و فرشتگان است و در بهشت خدا جاودانند.

          این خصلت ها که میوه اش بهشت است، اگر در تربیت یافتگان قرآن فراهم آید، همین دنیا را هم برایشان بهشت می سازد و بهترین رابطه های سالم، انسانی، صلح آمیز و رشد دهنده را تأمین می کند.

          جدول اوصاف عبادالرحمان، می تواند سر لوحه عمل پیروان قرآن قرار گیرد، چون هم وظایف آنان را در پیشگاه خدا بیان می کند، هم نسبت به مردم، هم خوبان و هم بدان، و هم بُعد معنوی و عبادی را در بر گرفته است، هم بُعد اقتصادی و اجتماعی و تربیتی را، باشد که این «دوازده صفت» آویزه گوشمان و نصب العین دیدگانمان قرار گیرد. در تفسیر کشف الاسرار، در توصیف این بندگان خاص چنین آمده است:
«نرم نرم و آسان و بی آزار میان خلق راه می روند، دلهایشان به ذکرالله آرام گرفته، مسجدهایشان به نماز و عبادت آنان آبادان داشته با پیران به حرمت و اجلال زیند و با کودکان به رحمت و رأفت، با همگان به مواسات و مراعات، توانگرشان ننگ ندارد به عیادت درویش رود، ضعیفان را باز جویند و بیماران را احوال پرسند و به تشییع جنازه ها روند».


بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا