خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

مفهوم مبادلهبازگشت به برگزیده از کتاب
ثبت شده در تاریخ 10-فروردین-1390 -- تعداد بازدید : 1473 بار
بازاریابی وقتی تحقق می یابد که مردم برای تامین نیازها و خواسته های خود تصمیم به مبادله بگیرند مبادله خود عبارت است از دریافت چیزی مطلوب از کسی دیگر ، در مقابل ارائه مابه ازایی به او . مبادله فقط یکی از انواع روشهایی است که مردم به وسیله آن کالای مطلوب خود را به دست می آورند . برای مثال آدم گرسنه برای یافتن غذا می تواند شکار کند یا ماهیگیری یا میوه چینی او همچنین می تواند برای تامین غذا اقدام به گدایی کند و یا غذا را از دیگری بگیرد . نهایتا برای بدست آوردن غذای لازم می تواند پول بدهد و یا کالای دیگری ارائه کند و یا خدمتی انجام دهد
مبادله به عنوان ابزاری برای تامین نیاز دارای مزایای فراوانی است . چرا که مردم اجباری به آسیب رساندن و یا غارت کردن دیگران ندارند و لزومی هم نخواهد بود که به اعانات دیگران وابسته باشند . ایشان همچنین نیازی به داشتن همه مهارتها برای تولید همه مایحتاج خود نخواهد داشت

فیلیپ کاتلر     گری آرمسترانگ


بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا