خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

مفهوم بازاربازگشت به برگزیده از کتاب
ثبت شده در تاریخ 10-فروردین-1390 -- تعداد بازدید : 641232 بار
مفهوم معامله ما را به مفهوم بازار هدایت میکند . به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا ، بازار اطلاق می شود ، برای درک بهتر مفهوم بازار فرض کنید یک اقتصاد بدوی فقط از چهار عضو : الف ) ماهیگیر ب )شکارچی   ج ) کوزهگر  د ) کشاورز تشکیل شده است
در حالت اول یعین خود کفایی ، آنها کالاهای مورد نیاز خود را تهیه می کنند . در این حالت شکارچی اکثر اوقات خود را صرف شکار می کند ولی او باید برای تهیه سایر مایحتاج خود مقداری از وقت خود را به ماهیگیری ، کوزه گری و کشاورزی نیز اختصاص دهد . در این صورت ، شکارچی از کارآیی کمتری در شکار برخوردار خواهد بود . این امر در مورد سایر افراد یک جامعه خود کفا نیز صادق است
در حالت دوم یعنی مبادله غیر متمرکز ، هر عضو جامعه ، بقیه اعضا را خریداران بالقوه ای تصور می کند که تشکیل یک بازار را می دهند . در این صورت احتمالا شکارچی برای مبادله گوشت شکار با کالاهای تولیدی فرد ماهیگیر ، کوزه گر و کشاورز به طور جداگانه ای با آنها ارتباط بر قرار می کند
در حالت سوم ، یعنی مبادله متمرکز ، فرد جدیدی به نام بازرگان در منطقه ای مرکزی به نام بازار قرار می گیرد . هر یک از طرف ها معامله کالای خود را نزد بازرگان می برد و در مقابل آن سایر کالاهای مورد نیاز خود را دریافت می کند . بدین ترتیب ، شکارچی برای بدست آوردن کالاهای مورد نیاز خود ، به جای مراجعه مستقیم به سایر افراد ، مستقیما با یک بازار طرف معامله خواهد شدفیلیپ کاتلر     گری آرمسترانگ
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا