خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

تعریف بت پرستیبازگشت به برگزیده از کتاب
ثبت شده در تاریخ 13-فروردین-1390 -- تعداد بازدید : 2021 بار
بت پرستی پرستش مجموعه سنگ هایی که عده ای بدوی و جاهل که نمی فهمند و شعور نداشتند جایی می گذاشتند و بعد می رفتند می پرستیدند نیست . تکوین و تدوین بت پرستی در جامعه بشری فلسفه جامعه شناسی دقیقی دارد
بت پرستی یعنی مکتبی که متولیان دروغین دین به نام دین در تاریخ ساخته اند چنان که نژاد پرستی به وسیله فسلفه یونانی و فسلفه شرقی به نام عقل برای توجیه وضع ساخته شد
بنابراین مبارزه با بت پرستی به معنای مبارزه با یک سنت احمقانه ای که به علت بی شعوری مردم به وجود آمده است نیست . مبارزه با بت پرستی ، یعنی ریشه کن کردن زیربنای اعتقادی ای که برای اختلاف و تبعیض و ستم و بردگی در جامعه بشری به وجود آمده است و به وجود آورده اند . این معنی آن است که چون چنین است ، ابراهیم بنیانگذار نهضتی است که می خواهد بشریت را نجات بدهد اگر نه شکستن چند بت در بابل که این همه حرف و سر و صدا ندارد که بزرگترین فرستادگان خداوند افتخاراتشان ، انتساب به مذهب ابراهیم باشد ! اگر کار ابراهیم فقط شکستن مجسمه هایی باشد که معبود قرار می گرفت و بعد هم از میان می رفت اینکه دیگر جنگ ندارد و ارزش ندارد ، ارزش تاریخی دارد ، یک عده گرفتار یک سنت انحرافی بودند ، بعد ابراهیم آمد و از میان برد و بعد هم پیامبر اسلام جامعه اش را که باز گرفتار انحراف شدند ، اصلاح کرد و رفت ، و بشریت نجات پیدا کرد ! این دیگر نه حرفی دارد ، و نه هم ارزش فعلی و انسانی مربوط به همیشه بشریت ، بلکه فقط ارزش تاریخی دارد .
بت پرستی مجسمه پرستی نیست ، پرستش مجسمه ای که با یاقوت یا خرما و چوب و خمیر و سنگ درست می کردند نیست . این یکی از مظاهر مکتب بت پرستی است . بت پرستی عبارت است از توجیه وضع اجتماعی به وسیله خدایان و به وسیله دین . ابراهیم با شکستن بت به قیام علیه بت پرستی ، تنها بابلی ها یا مردم شهر اور را از یک خرافه فکری نجات نداده است .
چقدر کوچک کرده اند این داستان عظیم و پرشکوه را ! این طرز تفکر را ! ابراهیم در برابر آن فریب بزرگی که در تاریخ بشریت به وجود آمد یعنی قبولاندن وضع ستم گونه ای که عده ای به وجود آورده بودند ایستاد . ابراهیم در برابر زجرها ، شکنجه ها و محرومیت همیشگی ، و تاریخ خونریزی ها و قلدری ها و زورگویی ها که به وجود آورده بودند مبارزه را آغاز کرد

 
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا