خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

مفهوم بازار یابی اجتماعیبازگشت به برگزیده از کتاب
ثبت شده در تاریخ 19-فروردین-1390 -- تعداد بازدید : 1116 بار
در عصر مشکلات زیست محیطی ، کمبود منابع ، رشد فزاینده جمعیت ، تورم جهانی و فراموشی خدمات اجتماعی آیا بازاریابی محض کافی است ! پرسشی که مفهموم بازاریابی اجتماعی مطرح می کند این است : چنانچه شرکتی خواسته های فردی را درک و تامین نماید ، آیا در بلند مدت نیز همواره بهترین روش را برای مصرف کنندگان و جامعه به کار برده است ؟ بنا بر مفهوم بازاریابی محض ، تضادهای ممکن بین خواسته های کوتاه مدت  مشتری و رفاه بلند مدت او را از نظر دور می دارد
شرکت کوکا کولا را در نظر بگیرید . اکثر مردم ، این شرکت را در زمینه تولید نوشابه شرکتی بسیار متعهد و همسو با ذائقه و رضایت مصرف کننده تصور می کنند . با این حال ، گروه های مدافع منافع مصرف کننده و بهداشت محیط زیست به این شرکت در زمینه کمی ارزش غذایی نوشابه ، آسیب وارده به دندانها ی مردم ، مضار کافیین موجود در نوشابه و آلودگی محیط زیست ناشی از دور ریختن ظروف فلزی و بطریها ، ایراداتی وارد می کنند
چنین نگرانیها و تضادهایی ما را به مفهوم بازاریابی اجتماعی نزدیک می کنند
بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا