خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

آدمهای بزرگ و ...بازگشت به نکته های جالب
ثبت شده در تاریخ 20-آبان-1389 -- تعداد بازدید : 1325 بار- آدم‌هاي بزرگ درباره ايده‌ها سخن مي‌گويند؛ آدم‌هاي متوسط درباره چيزها سخن مي‌گويند و آدم‌هاي كوچك پشت سر ديگران سخن مي‌گويند.


- آدم‌هاي بزرگ درد ديگران را دارند؛ آدم‌هاي متوسط درد خودشان را دارند و آدم‌هاي كوچك بي‌دردند.


- آدم‌هاي بزرگ عظمت ديگران را مي‌بينند؛ آدم‌هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند و آدم‌هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي‌بينند.


- آدم‌هاي بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند؛ آدم‌هاي متوسط به دنبال كسب دانش هستند و آدم‌هاي كوچك به دنبال كسب سواد هستند.


- آدم‌هاي بزرگ به دنبال طرح پرسش‌هاي بي‌پاسخ هستند؛ آدم‌هاي متوسط پرسش‌هايي مي‌پرسند كه پاسخ دارد و آدم‌هاي كوچك مي‌پندارند پاسخ همه پرسش‌ها را مي‌دانند.


- آدم‌هاي بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند؛ آدم‌هاي متوسط به دنبال حل مسئله هستند و آدم‌هاي كوچك مسئله ندارند.


- آدم‌هاي بزرگ سكوت را براي سخن گفتن برمي‌گزينند؛ آدم‌هاي متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجيح مي‌دهند و آدم‌هاي كوچك با سخن گفتن بسيار، فرصت سكوت را از خود مي‌گيرند.

 

بخش نظرات
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا