خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

برگزیده از کتاب

توحید در مقام ذات

توحید در مقام ذات عبارت است از یکی دانستن ذات مقدّس رب الارباب که قدیم و ازلی است و مبدء و علّت ایجاد جمیع عوالم امکانی از محسوس و غیر محسوس است . و شرک در این مقام متعدّد دانستن او است . چنان که طایفه ی ثنویّه می گویند که عالم دارای دو مبدء متساوی است که هر دو قدیم و ازلی هستند یکی مبدء خیرات ..

الشرک بالله

اولین گناه کبیره شرک به خدای تعالی است و به کبیره بودن آن ، حضرت رسول و حضرت امیر المومنین و صادق و کاظم و رضا و جواد علیهم السلام مرویست که از هر گناهی کبیره بزرگتر ، شرک به خداست .

هتک قرآن

نزد هر مسلمانی بدیهی است که از قرآن که کلام حضرت آفریدگار است عزیزتر و شریف تر و لازم الاحترام تر در عالم اسلام چیزی نیست و رسول خدا صلوة الله علیه و آله آنرا ثقل اکبر یاد فرمود که دو چیز پربها بین شما مسلمانان پس از خود می گذارم آنکه بزرگتر است قرآن است کوچکتر اهل بیت من ( علی و حسن و حسین و اولاد طاهرین ایشات و سلسله جلیله سادات .)

فهرست گناهان کبیره قطعی

– شرک و ریا 2 – یأس از رحمت الهی 3 –قنوط و بدگمانی به خدا 4 – نترسیدن از قهر نهانی خداوند ...

معراج السعادت فصل اول

بدان که کلید سعادت دو جهانی ، شناختن نفس خویشتن است : زیرا که شناختن آدمی خویش را اعانت بر شناختن آفریدگار خود می نماید . چنانکه حق – تعالی – می فرماید : (( سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبیّن لهم انه الحق )) یعنی : (( زود باشد که بنماییم به ایشان آثار قدرت کامله خود را در عالم و در نفسهای ایشان ، تا معلوم شود ایشان را که اوست پروردگار حق ثابت ))

شرح نکاتی درخصوص معراج عارف به الله علامه رفیعی 9

حضرت رسالت پناهی ، بعد از وصول به نهایت سیر جسمانی و معنوی ، مامور به مراجعت از این سفر عجیب گردید ؛ یعنی به وطن خود که مکّه است باید مراجعت فرمایند . اینجا ممکن است دو حالت معنوی پدید آید : ...

نکاتی در خصوص معراج پیامبرعارف به الله علامه رفیعی 8

فی الکافی ، عن مولانا الصادق – علیه اسلام – انّه سُئل : (( کم عرج رسول الله – صلی الله علیه و آله – : ...

نکاتی در خصوص معراج پیامبرعارف به الله علامه رفیعی 7

اولاً باید دانست که : در باب اذان اعلامی دو حدیث است : یکی همین که نقل شد و مستفاد از آن اینست که تشریع اذان ، به این کیفیّت ، در اسلام در شب معراج بوده است ؛ ...

نکات در خصوص معراج پیامبرعارف به الله علامه رفیعی 6

بدان که : اقتدای انبیاء _ علیهم السّلام – در بیت المقدس و ملایکه در بیت المعمور ملکوت ، به حضرت رسول – صلّی الله علیه وآله – مقدمه برای تشریع نماز جماعت است ؛ در بین مسلمین ، و فضیلت جماعت به قدری واضح است که محتاج به ذکر اخبار آن در این کتاب مختصر نیست ، و آنچه به نظر می رسد چند مطلب است : ...

نکاتی در خصوص معراج پیامبر عارف به الله علامه رفیعی 5

در فصول سابق اشاره کردیم که از جمله ی عوالم کلیّه ، عالم کون ، و عالم مثال اکبر و صور برزخیّه است و گفتیم که این برزخ بعد از موت نفوس انسانیّه است ، زیرا که این برزخ در قوس نزول است و برزخ بعد از موت در قوس صعود و متکوّن از ملکات و صفات نفس است ...

1   2   3   4   5  
روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا