خدا یا در لحظه نبودنم غافل از من نبوده ای
و من در لحظه لحظه بودنم به یادت نبوده ام

داستانهای تاریخی

جنگ ذات السّلاسل

در کتاب گران سنگ منتهی الامال اثر مرحوم حاج شیخ عباس قمی ( ره ) به صورت مختصر داستان این جنگ نقل گردیده است . ملخص آن چنان است که دوازده هزار سوار از اهل وادی یابس جمع شدند و با یکدیگر عهد کردند که محمد و علی علیهما الصلاه و السلام را به قتل رسانند

محمد! ما را به چه چیز دعوت میکنی

اسعد بن زراره از طایفه خزرج بود که سالیان دراز با طایفه اوس جنگ و ستیز داشتند

روزشمار فاطمیه
روزشمار غدیر
روزشمار محرم عاشورا